Utviklingspartner for deg og dine ideer

Provenia bistår eiere og ledelse med gode råd, forretnings- og prosjektutvikling, finansielle transaksjoner og økonomisk analyse. Vi skaper merverdier gjennom profesjonell bistand og "hands-on" oppfølging og fremdrift.

Vi er aktiv partner ved utvikling av eiendom til lønnsomme formål.
Samarbeidet kan gjennomføres som rådgiveroppdrag eller i kombinasjon med eierskap.

Bedriftsrådgivning

Bedriftsrådgivning

Bistand ved kjøp og salg av bedrifter, restrukturering og snuoperasjoner, økonomisk analyse, prosjektfinansiering, Management for Hire

Investeringsvirksomhet

Investeringsvirsomhet

Provenia deltar som aktiv eier i prosjekter og selskap med utviklingspotensial - enten som en del av en omstillings-/restrukturerings- prosess eller "greenfield"/grunderprosjekt.

Portefølje

Portefølje

Vi deltar som aktiv eier i ulike selskaper. Investeringsporteføljen dekker flere bransjer og selskaper med interessante utviklings- og avkastningsmuligheter.