Om oss

Provenia AS eies og drives av Tor Arne Antonsen som er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI/Oslo i 1988. Provenia AS har drevet rådgivnings- og investeringsvirksomhet siden 2005.

Tor Arne Antonsen har lang erfaring fra ledende stillinger innen økonomi/finansområdet i ulike bransjer. Han har bl.a. arbeidet som finansdirektør (CFO) i børsnotert virksomhet innenfor transport/offshore/reiseliv med ansvar for gjennomføring av låneprogrammer og - transaksjoner i størrelsesorden opp til NOK 2.000 mill. Han har også gjennomført kjøp og salg av selskap med transaksjonsverdier i området NOK 50-250 mill, børsnotering av virksomhet på Oslo Børs, ansvar for gjennomføring av emisjoner i børsnotert selskap og finansforvaltning/IR-funksjonen. Han arbeidet som økonomi-/finansdirektør i TFDS (idag Hurtigruten ASA) i perioden 1997-2005.

I perioden 1992-1997 arbeidet han som økonomidirektør i Barlindhaug-konsernet i Tromsø. Barlindhaug har betydelig aktivitet innenfor teknisk rådgivning, eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Han har lang erfaring fra bank i perioden 1978-1992 i Tromsbanken/Fokus Bank i ulike stillinger innenfor bedriftsmarked og som økonomisjef. Tor Arne Antonsen har bred erfaring fra styrearbeid/bedriftsforsamlinger i ulike selskap og sitter i styrende organer i flere selskap. Han har også hatt flere oppdrag som fagkyndig meddommer innenfor fagfeltene regnskap/økonomi/finans ved Nord-Troms Tingrett og Hålogaland Lagmannsrett.


Provenia samarbeider med andre fagmiljø med bred erfaring etter behovet i det enkelte prosjekt. Ved større prosjekt er det aktuelt å leie inn relevant personell.