Portefølje

 

Vaagen Utvikling AS50%- reiselivsprosjekt med fritidsboliger utenfor Tromsø
Arctic Safari Shipping AS50%- arktiske reiselivsopplevelser med fartøyet MS Tromsø
Lift Me - konsern25%- utleie av anleggsutstyr
Lyngvær i Lofoten100%- ferdig regulert hyttefelt (54 tomter) ved Henningsvær 
Diviåsen 100%- villmarkslodge og hyttefelt under planlegging i Dividalen
Kløverveien 9 AS100%- næringseiendom i Tromsø - 480 m2
Håndverkerveien 6 AS50%- næringseiendom i Tromsø - 1500 m2
Tønsvikveien 518 AS50%- næringseiendom i Tromsø - 2000 m2
Smestadtunet AS50%- boligprosjekt Setermoen
Provenia Eiendom AS100%- tomte-/boligprosjekt
Holmfossen AS50%- hyttefelt i Pasvikdalen (Sør-Varanger)