Vaagen Utvikling AS

Eierandel: 50%

Vaagen-prosjektet omfatter et reiselivsanlegg, fritidsboliger, naust og marina i Kvaløyvågen, ca 30 km utenfor Tromsø. Det ligger godt til rette for både nordlysopplevelser, havfiske, hvalsafari og naturopplevelser sommer og vinter. Rett utenfor Kvalsundet finnes en fantastisk skjærgård med gamle vær og flott natur. Godkjent reguleringsplan med tomteareal 33 dekar åpner for utbygging av totalt 12.000 m2. Det ligger godt til rette for trinnvis utbygging og klargjøring av tomteareal er igangsatt. Partnersøk for reiselivsdelen pågår.

Håndverkerveien 6 AS

Eierandel: 50%

Kombinert næringseiendom med lager, verksted, kontor, kantine, møterom og stort uteareal for lagring/næringsaktivitet. Attraktiv plassering i næringsområde på Skattøra i Tromsø. Totalt bygningsareal 1450 m2 og ca 2700 m2 uteareal.

Norsk Boligpartner AS

Eierandel: 50%

Norsk Boligpartner AS (NBP) driver med utvikling av tomter for boligformål. Selskapet arbeider idag med flere prosjektmuligheter i Tromsø-området. NBP har inngått avtale med grunneier på Berg utenfor Tromsø om utvikling av et attraktivt område på 180 mål til boligområde. Et langsiktig prosjekt som dekker tomtebehov tilpasset byens vekstmuligheter.

Norsk Hytteutvikling AS

Eierandel: 100%

Norsk Hytteutvikling AS (NHU) utvikler eiendommer til fritidsformål i Troms og Nordland. Selskapet utviklet og bygde ut et rorbuanlegg på Liland i Evenes kommune med 20 enheter. Prosjektet ble solgt og bygd ut i perioden 2007-2011. NHU arbeider idag med utvikling av hyttetomter ved Lyngvær i Vågan kommune i Lofoten.

Holmfossen AS

Eierandel: 50%

Holmfossen AS samarbeider med Finnmarkseiendommen (FEFO) og har rettigheter til å utvikle et hytteprosjekt i Pasvikdalen. Selskapet arbeider med reguleringsplan for et hytteprosjekt ved Holmfossen. Prosjektet er planlagt bygd ut trinnvis og omfatter inntil 120 hytter. Hyttefeltet er lokalisert i naturskjønne omgivelser inntil Pasvikelva og er attraktivt sommer som vinter. Godkjente skuterløyper passerer prosjektområdet. Reguleringsplanen forventes godkjent i 2017.

Drive Shipholding I AS

Eierandel: 10%

Drive Shipholding I AS eier en 27 %-andel i fartøyet "Seacor Grant" gjennom selskapet Seacor Grant DIS/AS.
Skipet opererer på kontrakt for det indiske oljeselskapet GSPC. Seacor Grant er på 2600 dødvekttonn og bygd i 2008. Investeringsprosjektet ble satt opp som et single-purpose prosjekt.