Bedriftsrådgivning

Våre tjenester dekker disse områdene;

Omstilling/Snuoperasjoner

  • Refinansiering/-strukturering av virksomheten
  • Virksomhetsanalyse/strategiendringer
  • Management for Hire (daglig leder/øk.sjef/CFO)

Provenia kan stille med operativ og erfaren bistand på kort varsel - som rådgiver for ledelsen, i ledende posisjon i selskapet eller i styrerommet. Noen ganger trenges ny eller ekstra kapasitet i en tung eller kritisk periode for selskapet

Strategisk utvikling og endring

  • bistand ved kjøp og salg av selskap
  • prosjektledelse/-finansiering
  • økonomisk analyse og investeringsanalyse
  • bistand ved kommersielle forhandlinger

Vi bistår eiere og ledelse med råd og arbeidskapasitet, både i den strategiske analyse- og beslutningsfasen hvor grunnlaget for langsiktig verdiutvikling legges og i når handlinger skal utføres for å sikre verdiutviklingen i selskapet.

Ved strategisk utvikling og omstillingsprosesser skapes aksjonærverdier best hvis du som eier har anledning til å tenke langsiktig og "exit" i en tidlig fase. Med en god plan og målbevisste handlinger bygges aksjonærverdier som du kan nyte godt av ved neste veiskille.