Investeringsvirksomhet

Vi deltar som aktiv eier i prosjekter og selskaper med potensial for fremtidig verdiøkning.
Se mer informasjon om vår portefølje.